Prawo Jazdy AM

Kurs kategorii AM - od 14 lat

Kategoria AM uprawnia do kierowania pojazdami dwu- lub trójkołowymi z silnikiem spalinowym o pojemności nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

O tę kategorię mogą ubiegać się wszystkie osoby, które spełniają następujące warunki:

- ukończyły 13 lat i 9 miesięcy życia
- posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na rozpoczęcie szkolenia
- uzyskają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami


Szkolenie realizuje zespół instruktorski MSM Małopolska - więcej tu ...

Szkolenie skłąda się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Teoria to minimum 10 zajęć lekcyjnych, a praktyka obejmuje min. 10 godzin szkolenia.
W naszej szkole zajęcia teoretyczne to 30 godzin + 10 godzin szkolenia praktycznego.

Zajęcia teoretyczne zawierają  m.in:

- przepisy ruchu drogowego
- zarys budowy motoroweru, skutera
- klasyfikacja skuterów
- paliwa i oleje do skuterów
- odzież ochronna i zasady jej doboru
- zasady obsługi technicznej
- obowiązki posiadacza motoroweru
- technikę kierowania jednośladem
- poślizg, przyczyny i sposoby zapobiegania
- wypadkowość i ratownictwo drogowe
- zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

Zajęcia praktyczne obejmują szkolenie na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Osoby które posiadają obecnie kartę motorowerową - mogą ją wymienić na swój koszt (opłata 100,50 zł)  na prawo jazdy kat. AM, bez konieczności uczestniczenia w kursie i bez zdawania egzaminu.
Osoby, które ukończyły 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku - nie muszą posiadać ani karty motorowerowej, ani też prawa jazdy kategorii AM - mogą jeździć na dowód osobisty. 
Tak, wiemy ... to dziwne i niesprawiedliwe, ale tak stanowią przepisy.
Wiemy też jednak, że osoby, które odbędą szkolenie i otrzymają prawo jazdy kat. AM - będą zdecydowanie lepszymi i bezpieczniejszymi kierowcami, niż Ci jeżdżący na tzw. dowód osobisty.
Jeśli młody człowiek myśli o motocyklu, to prawo jazdy AM jest idealnym zaczątkiem.

W cenie szkolenia oferujemy:
- pakiet materiałów dydaktycznych
- egzamin wewnętrzny teoretyczny
-
egzamin wewnętrzny praktyczny 

Pojazd egzaminacyjny - ROMET ZK 50 z manualną skrzynią biegów.

 

Egzamin państwowy na kategorię AM - składa się w MORD w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33A
po zakończonym w szkole kursie i wcześniejszym wyznaczeniu terminu bezpośrednio w ośrodku egzaminowania.