Wyślij wiadomość

Jak rozpocząć kurs prawa jazdy w Krakowie?

Żeby zacząć naukę jazdy musisz spełnić 2 warunki:
1. Uzyskać badanie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych.
2. Uzyskać numer PKK (Profil Kandydata Kierowcy)

NAJBLIŻSZE TERMINY
kliknij tu..

Co to jest PKK ?

Profil Kandydata Kierowcy - jest to zestaw danych i informacji identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy danej kategorii. Obecnie żeby rozpocząć kurs nauki jazdy w Krakowie musisz wcześniej uzyskać numer PKK, który jest generowany w Twoim urzędzie (Starostwie) w wydziałach do spraw praw jazdy.  Jeśli zamierzasz robić kurs - urzędnik wygeneruje Twój nr PKK -  bezpłatnie. 

Jak uzyskać PKK (Profil Kandydata) przed szkoleniem ?

Wykaz placówek w Krakowie -(Kliknij tu)

1 Krok ...
Musisz uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Takie orzeczenie może wystawić tylko lekarz uprawniony do badań kierowców przez wojewodę. Musisz poszukać takiego lekarza, najczęściej odnajdziesz ich w pracowniach badań kierowców. Badanie takie kosztuje 200 zł ,koszt badań wynika z rozporządzenia i cena wszędzie jest taka sama (od lipca 2014)

Jeśli zdecydujesz się na kurs u Nas - zrobisz badanie bez kolejki:
Lekarze dyżurujący dla Naszej szkoły
- dr Artur Hering - tel: +48 502 119 743
- dr Katarzyna Junak - tel. +48 502 572 888

Umawiając wizytę prosimy powołać się na szkołę - przyspieszy to termin :)

2 Krok ...
Następnie musisz zrobić wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca Ciebie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, twarz skierowana na wprost (jak do paszportu lub dowodu osobistego)

3 Krok ...

Teraz musisz udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania starostwa (urzędu) do referatu praw jazdy i przedstawić następujący komplet wymaganych dokumentów :

  • dowód tożsamości,
  • jedną fotografię o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm (jak wyżej);
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
    (druk do pobrania u Nas w szkole - lub wysyłamy mailem na Państwa prośbę)
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo jazdy),
  • wypełniony WNIOSEK
    (druk do pobrania w urzędzie lub u Nas w szkole - także wysyłamy mailem na Państwa prośbę)

Po złożeniu powyższych dokumentów u urzędnika - otrzymasz 20 cyfrowy numer PKK !
Teraz już tylko wystarczy, że wyślesz Nam swój nr PKK i PESEL - będziemy mogli wpisać Cię na szkolenie.Co jeśli mieszkam w Krakowie, a stały meldunek mam inny?
Czy mogę starać się o profil w krakowskim urzędzie?

Tak, o ile udokumentujesz urzędnikowi, że mieszkasz w Krakowie i tu jest Twoje tzw. Centrum Życiowe.
Możesz to udokumentować m.in jednym z poniższch:
- pobytem czasowym (meldunek)
- studenci (legitymacja lub zaświadczenie z uczelni że studiujesz tu)
- uczniowie (legitymacja lub zaświadczenie ze szkoły że uczysz się tu)
- umowa najmu lokalu (jeśli wynajmujesz tu mieszkanie)
- akt notarialny (jeśli posiadasz tu swój lokal mieszkalny)
- zaświadczenie od pracodawcy (że tu pracujesz)
- inne (czasem wystarczy Oświadczenie - że tu mieszkasz, byle prawdziwe)*
*Oświadczenie skłąda się pod rygorem odpowiedzialności karnej.Wypełnij poniższe pole:
(Jaki kurs Cię interesuje) + (Twój mail i telefon)
 i WYŚLIJ ...


W odpowiedzi otrzymasz:
druki potrzebne w urzędzie
- "Przewodnik" jak to wszystko załatwić :)


Treść


- Twój e-mail
lub
- Twój telefon- Przepisz kod z obrazka