Porady » Eko Egzamin

Eko Egzamin

Data publikacji: 20.02.2019

Obecnie egzamin praktyczny na prawo jazdy jest nieco trudniejszy, szczególnie ten pierwszy na kategorię B. Pomagają jednak wskaźniki GSI oraz obrotomierz.
Jakie są zasady eko jazdy na egzaminie i co musisz wiedzieć żeby zdać?

Kandydaci na kierowców, którzy ukończą kurs nauki jazdy w szkole będą musieli wykazywać się umiejętnościami zawartymi w nowym wzorze arkusza egzaminacyjnego w pozycjach:


32 - właściwa zmiana biegów – jazda energooszczędna 
33 - hamowanie silnikiem przy zatrzymaniu i zwalnianiu – jazda energooszczędna.

Najciekawszym jest fakt, iż od 24 sierpnia 2014 roku obowiązuje przepis mówiący o tym, że raz zaliczony egzamin teoretyczny ma ważność bezterminową. Oznacza to, że wszystkie osoby które zaliczyły egzamin teoretyczny na prawo jazdy w roku 2014 mogą zdawać egzmin praktyczny według starych zasad, a więc nie będzie się od nich wymagać jazdy ekologigcznej. Co innego w przypadku tych osób, które zaliczyły test później, Ci będą musieli zdawać egzamin praktyczny już wg. zasad ekologicznej jazdy zwanej energooszczędną.

Co mówi przepis?
§ 2. W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyły szkolenie podstawowe i uzyskały pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego, część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadza się na dotychczasowych zasadach.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku

Jak jeździć ekologicznie podczas nowego egzaminu na prawo jazdy?

Podczas „nowego egzaminu” oceniana będzie sprawna i dynamiczna zmiana biegów oraz umiejętność hamowania silnikiem. Zgodnie z brzmieniem przepisu, kandydat na kierowcę powinien włączyć conajmniej czwarty bieg przed osiągnięciem prędkości 50 km/h, a zmiany biegów powinien wykonywać w zakresie od 1800 do 2600 obrotów na minutę.

Przepis wydaje się być zaprojektowany dla samochodów z silnikiem benzynowym.
Tymczasem są w Polsce ośrodki egzaminowania jak chociażby w Krakowie, gdzie pojazdy egzaminacyjne mają silniki diesla, a tu charakterystyka silnika sugeruje wcześniejszą zmianę biegu niż dopiero przy conajmniej 1800 obrotach.
Problem może pojawić się w przypadku osób, które będą chciały zdawać egzamin na samochodzie szkoły jazdy (od niedawna jest to możliwe), a szkoła jazdy podstawi na egzamin samochód z silnikiem diesla.

W przypadku wielu silników wysokoprężnych energooszczędna zmiana biegów może się odbywać przy obrotach silnika znacznie mniejszych niż 1800. Nie zmienia to faktu, że do egzaminu należy się przygotować tak, by zmieniać biegi przy obrotach silnika co najmniej 1800 obr./min – brzmienie przepisu jest sztywne i nie pozostawia miejsca na interpretację.Jak dokładnie brzmią przepisy?

ZMIANA BIEGÓW:
Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

HAMOWANIE SILNIKIEM:
Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)*.

Podstawową zasadą ecodrivingu jest wykorzystywanie o ile to możliwe i bezpieczne niskich obrotów silnika oraz inercji pojazdu. Zmiana biegu na kolejny powinna nastąpić przed przekroczeniem 2,5 tys. obr./min. w przypadku silnika benzynowego oraz w przypadku diesla przed osiągnieciem 2 tys. obr./min. Generalnie im wyższy bieg, tym niższe spalanie. Oczywiście nie zawsze można sobie pozwolić na jazdę w takim stylu. Silniki bez turbodoładowania w takim zakresie obrotów nie oferują wysokiej wartości mocy i momentu obrotowego. Są też sytuacje gdzie należy bezwzględnie wykorzystywać wyższe obroty jak chociażby w czasie wyprzedzania innego pojazdu, a to pociąga za sobą większe spalanie.

Przepisy dotyczące energooszczędnej jazdy nie będą dotyczyć kategorii motocyklowych AM, A1, A2, A, oraz T. W przypadku pozostałych kategorii egzaminator będzie mógł nie zaliczyć egzaminu państwowego, jeżeli kandydat na kierowcę nie będzie wykazywał się umiejętnością energooszczędnej jazdy, a tak naprawdę będzie niewłaściwie posługiwał się urządzeniami sterowania pojazdem i stosował niewłaściwą technike jazdy.

Co ciekawe nowe przepisy na egzaminie będzie można ominąć zdając egzamin na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów lub pojazdem hybrydowym. W tym wypadku samochód samoczynnie za nas zmienia biegi. Samochód taki może podstawić szkoła jazdy na egzamin państwowy jeśli tylko posiada takowy. Po zaliczeniui egzaminu na automacie w prawie jazdy będzie widniał kod 78, a to znaczy że policjant przy kontroli sprawdzi czy kierujesz samochodem z automatyczną skrzynią. Chcąc w przyszłości jednak móc jeździć z manualną skrzynią biegów możesz zawsze ponownie zdac egzamin praktyczny (już na manualu) i wtedy otrzymasz prawko bez adnotacji.

Należy przyznać, że umiejętności takiej jazdy powinny być już dawno oceniane na egzaminie bo o zasadach tych można przeczytać w każdej instrukcji obsługi pojazdu. To zasady o jakich piszą wszyscy producenci pojazdów w książkach obsługi, m.in. po to żeby klient nie zepsuł sam pojazdu który zakupił.
Takie zagadnienie jak "docieranie silnika", czy "hamowanie silnikiem" to nic dziwnego dla kierowcy z dłuższym stażem, ale czy będzie można każdego nauczyć w czasie krótkiego kursu prawa jazdy?

Co może pomóc w czasie nauki jazdy ekologicznej?
Jak sie nauczyć zmieniać prawidłowo biegi?Z pomocą przychodzą nowe rozwiązania stosowane w samochodach wyprodukowanych w 2014 roku wyposażonych w tzw. wskaźnik GSI (Gear Shift Indicator) czyli wskaźnik zmiany biegów który pokazuje w czasie jazdy aktualny bieg na jakim jedziesz oraz wskazuje na jaki i kiedy powinieneś zmienić. Czyl np. jak na zdjęciu powyżej podpowiada, że należy zmienić z biegu 3 na 4, co jest bardzo pomocne w poznawaniu samochodu i jego charakterystyki silnika. Warto więc szukać szkół nauki jazdy z nowoczesnymi samochodami wyposażonymi w takie urządzenia, bo łątwiej się nauczysz. Nie należy jednak w czasie egzaminu wpatrywać się w deskę rozdzielczą, bo wtedy nie zauważysz czegoś na drodze, stąd to tylko pomocne urządzenie na czas nauki w szkole jazdy, ale już nie na egzaminie.

Nie ma się czego bać!
Zasad jazdy w zakresie wykorzystania inercji pojazdu, czy zmiany biegów można nauczyć każdego w podstawowym stopniu i przy niewielkich prędkościach pojazdu. To nic trudnego. Tak naprawdę te umiejętności dają wrażenie dobrego opanowania prowadzenia pojazdu. Naszym zdaniem bardzo dobrze się stało, że będzie to kryterium oceny na nowym egzaminie na prawo jazdy. Obecni absolwenci po prostu będa lepszymi kierowcami!

Opracowano przez
Auto Akademię Salwator
w Krakowie


Przepis źródłowy:
*Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Wróć do listy tematów