Porady » TUNEL RATUNKOWY

TUNEL RATUNKOWY

Data publikacji: 05.11.2019
Emergency Corridor - tunel ratunkowy to podłużny pas ruchu dla pojazdów uprzywilejowanych jak karetki pogotowia, wozy straży pożarnej, policji oraz pojazdów służb zabezpieczających (służby autostradowe, jadące do wypadku lawety pomocy drogowej, służby sprzątające drogę po wypadku z oleju, benzyny, krwi i szczątków zwierzęcych) Pas ten nie jest wyznaczony znakami, ale tworzą go sami kierowcy kiedy zauważą znaki lub informacje o wypadku. Kierowcy mają wtedy obowiązek takiego ustawienia pojazdów na drodze, żeby obok stojących na lewym pasie pojazdów mogły przejechać pojazdy uprzywilejowane - pędzące do wypadku.

System tworzenia pasa ratunkowego (po niemiecku "Rettungsgasse") obowiązuje już w Niemczech, Szwajcarii, Czechach i Słowenii oraz Austrii oraz od niedawna w Polsce. Wreszcie!

Jak obliczono na podstawie doświadczeń tych krajów - wprowadzenie tego przepisu i obowiązku dla kierowców dało efekt w postaci zwiększenia szans na przeżycie ofiar wypadku aż o 40%

Do tworzenia tunelu ratunkowego zobowiązani są wszyscy kierowcy jadący po drogach szybkiego ruchu jak autostrady i drogi ekspresowe ("Autobahn" i "Schnellstraße") Zasada ta jednak również jest stosowana na pozostałych drogach dwujezdniowych. Na autostradach i ekspresówkach stosuje się znaki informacyjne które maja też funkcję edukacyjną i są zrozumiałe nawet dla obcokrajowców.

Zasada jest prosta : "Podczas zatoru - buduj ratunkowy pas"

Zasada ta nakazuje utworzenie wolnego pasa na drodze podczas zatoru lub w sytuacji kiedy dojeżdżamy do piętrzącego się ruchu lub mamy informację z innego źródła jak np. nawigacja GPS, aplikacja na telefonie o utrudnieniach ruchu typu "Yanosik" czy też CB Radio - powinniśmy jechać jak najbliżej lewej strony drogi jeżeli znajdowaliśmy się na lewym pasie ruchu, a jeżeli jechaliśmy prawym pasem - należy zjechać jak najbardziej w prawo i trzymać się prawej strony. Zatrzymywać się nie trzeba. 

W przypadku drogi z większą liczbą pasów ruchu:

Tu zasad jest podobna. Przejezdny ma być zawsze pas od lewej strony. Karetka zawsze będzie przejeżdżała obok pojazdów stojących lub jadących po lewej stronie - mijając ich z prawej strony. Pojazdy na pozostałych pasach ruchu muszą zjechać jak najbardziej do prawej strony i trzymać się prawej - wykorzystując do jazdy zarówno prawe pobocze jak i pas awaryjny.

Rzeczywiście za granicą pasem awaryjnym karetka nie będzie jechać, to my (kierowcy) mamy tam zjechać i utorować wolny pas ratunkowy - będący domyślnie zawsze drugim pasem od lewej strony. 

Jakie kary przewiduje się dla kierowców nie stosujących tej zasady?

Jeżeli nie stosujesz tej zasady wbrew sytuacji i utrudnisz ruch karetce - policja może nałożyć na kierującego grzywnę do wysokości 726 EUR (2900 PLN), a jeśli sam byś z takiego pasa korzystał w celu ominięcia zatoru i wykorzystania tego dla siebie - kara to   2180 EUR (8900 PLN)

W Polsce wprowadzono takie przepisy 16 października 2019 Ustawą o zmianie Prawa Drogowego, ale kary nie są tak dotkliwe jak na zachodzie Europy. U Nas póki co najwyższy mandat to zaledwie 500 zł.
Polscy kierowcy muszą stosować się do przepisu od 05 GRUDNIA 2019 roku.

Oprac. Piotr Leńczowski
instruktor techniki jazdy
specjalista RD


Wróć do listy tematów