Porady » Profil PKK w Krakowie

Profil PKK w Krakowie

Gdzie zrobić i jak wygenerować Profil kandydata na kierowcę (PKK) w Krakowie?

W Krakowie numer PKK załatwisz w poniższych placówkach
Urzędu Miasta Krakowa:

1) Al. Powstania Warszawskiego 10,
Centrum Administracyjne, stanowiska 32-34, tel. 12 616 91 06

2) ul. Wielicka 28a, II p.,
stanowisko informacyjne, tel. 12 616 57 56

3) Os. Zgody 2, I p.,
stanowisko informacyjne, tel. 12 616 87 45

4) Galeria Bronowice - ul. Stawowa 61
Punkt Obsługi Mieszkańców - I piętro, tel. 12 636 60 98

5) Galeria BONARKA - ul.Kamińskiego 11
Punkt Obsługi Mieszkańców - I piętro, tel. 12 616 90 98lub w powiecie krakowskim (dla mieszkańców powiatu)

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Wydział Komunikacji
Filia w Węgrzcach
32-086 Węgrzce ul. Zapole 2
tel. 12 259 34 33, 12 259 34 08

 

Jakich dokumentów będą żądali od Ciebie urzędnicy?

I. Wniosek o wydanie prawa jazdy
(druk otrzymasz u Nas w szkole lub wyślemy Ci na maila)

II. Załączniki do wniosku:

1) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
(załatwiasz u Naszego lekarza w Krakowie)

2) Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji en face - na wprost z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
Zdjęcie takie samo jak do paszportu lub nowego dowodu osobistego.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

3) Kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada (np. innej kategorii jak AM lub B1)

4) Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B1, T jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat.
(druk otrzymasz u Nas w szkole lub wyślemy Ci na maila)

5) Dokument pozwalający ustalić tożsamość (Twój dowód osobisty lub paszport)


Uwaga! Jeśli nie jesteś obywatelem polskim, ale mieszkasz w Krakowie!
Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy - art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

 

Jak wygląda PKK?

Powyżej przykład wydruku jaki otrzymasz za darmo od urzędnika po złożeniu wszystkich dokumentów.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy?

Strona 1 wniosku:


Żeby powiększyć - kliknij prawym klawiszem myszki "pokaż obrazek"

Strona 2 wniosku:


Żeby powiększyć - kliknij prawym klawiszem myszki "pokaż obrazek"

 

Od lutego 2016 roku obowiązuje nowy wzór wniosku który zapisując się na szkolenie w Auto Akademii otrzymasz w formacie pdf. na Twoją skrzynkę pocztową

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie uzyskania PKK w Krakowie prosimy
śmiało pisać lub dzwonić do naszego biura krakowskiej Auto Akademii na Salwatorze.

Auto Akademia Salwator

w Krakowie

Wróć do listy tematów