Porady » Co to jest PKK ?

Co to jest PKK ?

Data publikacji: 15.02.2019
Obecnie każda osoba zamierzająca rozpocząć kurs nauki  jazdy – musi wygenerować w swoim Starostwie – unikalny numer PKK. Dotyczy to wszystkich osób, również tych już posiadających jakąś kategorię prawa jazdy, ale zamierzających zdobyć następną lub rozszerzyć uprawnienia do kierowania np. o kategorię na przyczepę.  

Profil Kandydata Kierowcy  (numer PKK)
- to elektroniczny zapis danych o osobie ubiegającej się o prawo jazdy.

Profil Kandydata na Kierowcę jest to zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.


Żeby zapisać się na kurs w szkole – musisz najpierw odwiedzić swój urząd i uzyskać numer PKK.

PKK – wydają urzędy właściwe dla miejsca zamieszkania (Starostwa) – wydziały praw jazdy.
Nie musisz być zameldowany w Krakowie, żeby uzyskać numer PKK, wystarczy że oświadczysz pod odpowiedzialnością karną, iż zamieszkujesz na terenie Krakowa i to już upoważnia urzędnika do wydania Tobie profilu kierowcy. Pamiętaj jednak, że oświadczenie powinno być zgodne z prawdą. Jeśli więc faktycznie mieszkasz w Krakowie, studiujesz lub pracujesz i chociażby wynajmujesz mieszkanie to możesz ten profil uzyskać na miejscu.

  Gdzie załatwiać Profil PKK w Krakowie? - kliknij tu...  

Każdy wygenerowany Profil Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK) w wydziale komunikacji posiada swój unikalny numer. Numer PKK jest niezmienny w całym procesie obsługi profilu, nawet, gdy osoba zmienia dane np. miejsce zamieszkania.  Na każdą kategorię jest generowany osobny PKK. W przypadku złożenia wniosku na dwie kategorie w wydziale komunikacji zostaną wygenerowane dwa niezależne PKK każdy z unikalnym numerem. (np. jeśli ktoś jednocześnie robi kat. A i B )

Otrzymany numer PKK jest niezbędny kandydatowi do odbycia szkolenia jak również do zapisania na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Żeby uzyskać numer PKK – należy w swoim urzędzie złożyć następujące dokumenty:
- orzeczenie lekarskie
- zdjęcie do prawa jazdy
- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy


Urzędnik na poczekaniu wygeneruje numer, a Ty otrzymasz wydrukowane potwierdzenie.
Wygenerowanie i wydanie nr PKK - jest BEZPŁATNE!

W przypadku zagubienia tego numeru właściciel PKK powinien zwrócić się do właściwego wydziału komunikacji, który wygenerował mu Profil Kandydata na Kierowcę w celu otrzymania ponownego wydruku tego samego numeru PKK.

 

 

Auto Akademia
Kraków - Salwator

Wróć do listy tematów