Egzaminy na prawo jazdy w Krakowie

Jak zapisać się na egzamin prawa jazdy w Krakowie?
Ile kosztuje i gdzie najlepiej zdawać?

Gdzie lepiej zdawać na prawko? Balicka, czy Koszykarska?

W Krakowie istnieją dwie placówki Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, gdzie można składać egzamin państwowy na prawo jazdy. Główną siedzibą jest ośrodek zlokalizowany przy ul.Nowohuckiej 33a, ale wjazd jest od ulicy Koszykarskiej, stąd zwyczajowo mówi sie o ośrodku na Koszykarskiej w Krakowie. Egzaminy odbywają się tam od 7:00 do 20:00.

To duży ośrodek i egzaminuje na wszystkie kategorie prawa jazdy. Jazdy egzaminacyjne odbywają się na terenie przylegającym do siedziby ośrodka, czyli tereny Nowej Huty i Podgórza oraz częściowo Dąbie, Grzegórzki, a także wschodnie okolice krakowskiego Śródmieścia. Egzaminy trwają tam około 45 minut w czsie których egzaminator przejedzie ze zdającym najważniejsze punkty infrastrukturalne.

Wszystkie formalności załatwiasz obecnie przy okienku na obszernej sali obsługi ośrodka egzaminowania, gdzie nie zobaczysz już kolejek oczekujących jak przed laty. Dziś wchodzisz, pobierasz bloczek i czekasz najwyżej 20 minut. Opłaty za egzamin również możesz uiścić bezpośrednio w okienku.

Druga placówka mieści się także w Krakowie, ale w innej dzielnicy przy ulicy Balickiej 127. Jest to bardzo mały oddział, gdzie egzaminuje się tylko kandydatów na kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii B. Egzaminy są tam prowadzone jedynie w godzinach od 7:00 do 14:15.

Pomimo, że to tylko oddział MORD z Koszykarskiej, to możesz tu bezpośrednio zamówić egzamin i dokonać opłaty za niego w biurze obsługi klienta. Ośrodek ma bardzo dobrą opinię, jest zapewne bardziej kameralny i atmosfera nie jest tam tak wielkomiejska jak na Nowohuckiej, co zapewne lepiej rozładowuje stres przed egzaminem państwowym. Czy jednak jest łatwiej?

Egzaminacyjny plac manewrowy przy Balickiej w Krakowie to kameralny, jednostanowiskowy obszar do wykonywania zaledwie zadań dla kategorii B i tylko takie egzaminy są tam organizowane. Mniejsze kolejki i niewielka liczba osób egzaminowanych sprzyja lepszej atmosferze, jednak egzamin w ruchu drogowym w tej dzielnicy Krakowa to wcale nie prostsze zadanie niż w ośrodku na Koszykarskiej.

Biuro Obsługi Klienta na ul.Balickiej przyjmuje zapisy tylko na egzaminy państwowe na prawo jazdy kategorii B oraz wyznacza ich terminy. MORD przy ul.Nowohuckiej przyjmuje zapisy na wszystkie kategorie prawa jazdy od AM, przez A, A1, A2, B1, B, C1, C, D1, D, C+E, D+E, B+E, T oraz na szkolenia pozostałe jak chociażby kursy redukujące punkty karne kierowców posiadających już prawo jazdy.

Termin egzaminu po raz pierwszy najlepiej ustalić osobiście. Może to zrobić osoba inna, która w Biurze Obsługi Klienta przedłoży UPOWAŻNIENIE od osoby, którą reprezentuje oraz kserokopię Jej Dowodu Osobistego lub Paszportu (do paszportu wymagane jest potwierdzenie stałego zameldowania).

Ustalając termin po raz kolejny, osoba upoważniona przedstawia jedynie upoważnienie. Osoba upoważniona powinna okazać także własny dokument tożsamości.

 

Kto może zapisać się na egzamin?

O egzamin na prawo jazdy może ubiegać się osoba, która odyła szkolenie oraz posiada miejsce zameldowania w kraju lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje w Polsce od co najmniej 6 miesięcy.

Przed wyznaczeniem terminu egzaminu ośrodek egzaminowania sprawdza złożone dokumenty pod względem kompletności, ważności i poprawności ich wypełnienia.


WYMAGANE DOKUMENTY do zapisu na egzamin państwowy:

- numer PKK (po aktualizacji przez szkołę jazdy)
- dowód wpłaty za egzamin (możesz wpłacić gotówką w okienku)
- dowód osobisty lub paszport
(do paszportu wymagane jest potwierdzenie stełego zameldowania z numerem PESEL)
- wyraźna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5x4,5cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

CENNIK OPŁAT EGZAMINACYJNYCH NA PRAWO JAZDY:

Egzamin teoretyczny na każdą kategorię : 30 PLN

Egzamin praktyczny na kategorię AM: 140 PLN

Egzamin praktyczny na kategorię A1, A2, A : 180 PLN

Egzamin praktyczny na kategorię B : 140 PLN

Egzamin praktyczny na kategorię B1, C1, D1 i T : 170 PLN

Egzamin praktyczny na kategorię C, D, EB : 200 PLN

Egzamin praktyczny na kategorię EC, EC1 : 245 PLN

Egzamin praktyczny celem uzyskania wpisu "kod 96" do kat. B : 170 PLN

Egzamin łączony kategorii B (teoretyczny + praktyczny) : 170 PLN

Egzamin praktyczny dla osoby niepełnosprawnej w przypadku, gdy jazda odbywa się pojazdem podstawionym przez tą osobę opłata zmniejsza się o 50 %.

W przypadku korzystania na egzaminie z pojazdu szkoły w której się uczyłeś opłata nie podlega pomniejszeniu, a za podstawienie pojazdu płacisz bezpośrednio w szkole jazdy.

OPŁATY
W okienkach możesz opłacać egzaminy tylko i wyłącznie GOTÓWKĄ!

REZYGNACJA lub ZMIANA TERMINU

Rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni przed jego terminem i wyłącznie w formie pisemnej - skłądając pismo osobiście w siedzibie MORD.

We wniosku o rezygnację należy podać Imię i Nazwisko, nr PESEL oraz wyznaczony wcześniej termin egzaminu. Przy uwzględnieniu rezygnacji, brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do MORD.

ADRESY I GODZINY OTWARCIA OŚRODKA EGZAMINOWANIA W KRAKOWIE:

MORD - NOWA HUTA (od 7:00 do 20:30)
30-728 Kraków
Ul. Nowohucka 33a

Telefony:
(12) 656 56 20
(12) 656 17 18
(12) 656 18 36

MORD - BRONOWICE  (od 7:00 do 14:30)
30-149 Kraków
ul. Balicka 127

Telefony:
(12) 393 37 41

 

ZAPISY ON-LINE

Możesz także zapisać się przez INTERNET na egzamin prawa jazdy o ile posiadasz profill PKK i ukończyłeś już cały kurs w szkole jazdy.ZAPISY na stronie: INFO-CAR.PL - kliknij tu...

Do zapisu przez Internet potrzebujesz:
   •   numer PKK
   •   imię i nazwisko kandydata
   •   numer PESEL kandydata

Płatności można dokonać za pośrednictwem e-przelewu oraz karty Visa i MasterCard

 

Życzymy Sukcesu na Egzaminie :)

Akademia Auto Salwator
w Krakowie